Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

MDK Kalety realizuje dwa projekty

Utworzono dnia 13.10.2021

Pierwszy to: „DOM KULTURY +. LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE 2021”

Nazwa projektu: „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety”

Projekt „Jeszcze bardzie kulturalne Kalety” realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+. Lokalne Inicjatywy społeczne 2021”. Miejski Dom Kultury w Kaletach jest jedną z nielicznych instytucji, która otrzymała po raz drugi dofinansowanie w kilkuletniej historii trwania programu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli Miejskiego Domu Kultury w Kaletach w życiu społeczności lokalnej Kalet, poprzez odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturowego, aktywizowanie do podejmowania inicjatyw oddolnych i podnoszenie świadomości kulturowej wśród osób, które dotychczas nie uczestniczyły z różnych powodów w wydarzeniach organizowanych przez MDK. Miejski Dom Kultury w Kaletach przechodzi proces zmiany – zarówno organizacyjnej, jak i świadomościowej. Staramy się realizować koncepcję „Domu Ludowego”, otwierając instytucję na pomysły oddolne społeczności lokalnej i zacieśniając z nią współpracę. Oprócz tego chcemy podnosić świadomość kulturową wśród osób, które dotychczas nie uczestniczyły z różnych powodów w wydarzeniach przez nas organizowanych, a także staramy się doprowadzić do sytuacji, w której nie będą oni jedynie odbiorcami naszych działań, ale również ich współtwórcami.

W I etapie realizacji projektu przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności Kalet względem Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. Diagnoza ta pozwoliła nam również zidentyfikować osoby uzdolnione artystycznie we wszystkich grupach wiekowych i społecznych, a także zidentyfikować grupy i osoby do tej pory nieobecne w działaniach Miejskiego Domu Kultury i wypracować metody zachęcające ich do włączenia się w działalność MDK. Diagnoza prowadzona była dwutorowo. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe oraz zorganizowaliśmy serię spotkań z przedstawicielami środowiska młodzieżowego) oraz z przedstawicielami bardzo aktywnego w Kaletach środowiska senioralnego.

Obowiązkowym komponentem programu „Dom Kultury +” jest zrealizowanie w II etapie 3-5 inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym, opracowanych przez przedstawicieli lokalnych społeczności. Inicjatywy te zostają wybrane w drodze konkursu. Aby przygotować zainteresowanych udziałem w konkursie mieszkańców Kalet, zorganizowaliśmy warsztaty, w trakcie których zostali oni zaznajomieni z zasadami i regulaminem konkursu oraz zostali zapoznani z zasadami logiki projektowej i myślenia projektowego. Niestety, dwie spośród nich zostały odrzucone ze względów formalnych, a pozostałych 6 zostanie zrealizowanych w trakcie II etapu realizacji projektu, tj. do dnia 13 listopada 2021r. Do konkursu ofert w ramach projektu „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety”, zgłoszono 8 inicjatyw społecznych:

• „Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie”

• „Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych „

• „Warsztaty poetyckie”

• „Integracyjne warsztaty plastyczne”

• „Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla Seniorów”

• „Projekt rzeczniczy na rzecz utworzenia Izby Pamięci Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach”

• „Kulturalni Seniorzy”

• „I Kaletański Turniej gier planszowych”

W posiedzeniu Kapituły Lokalnej uczestniczył w charakterze obserwatora animator wyznaczony przez Narodowe Centrum Kultury, Pan Paweł Kamiński. Po dyskusji, Kapituła Lokalna poprzez głosowanie wybrała do realizacji następujące inicjatywy:

• „Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie”

• „Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych „

• „Warsztaty poetyckie”

• „Integracyjne warsztaty plastyczne”

• „Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla Seniorów”

Ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych, do realizacji nie została zaakceptowana inicjatywa pn. „Kulturalni seniorzy”. Jednak ze względu na dużą wartość społeczną oferty, podjąłem decyzję, że inicjatywa ta zostanie zrealizowana w ramach II etapu projektu „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety” ze środków własnych MDK. Ostatecznie, decyzją Kapituły Lokalnej, w ramach II etapu realizacji projektu „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety” zostaną zrealizowane następujące inicjatywy”:

• Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie”

• Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych

• Warsztaty poetyckie

• Integracyjne warsztaty plastyczne

• „Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla Seniorów

• „Kulturalni Seniorzy”

 

Drugi projekt: Program „Edukacja Kulturalna”

Nazwa projektu: "CHCIEĆ TO ZNACZY MÓC - AKTYWNI W KULTURZE"

Dotacja: ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Projekt służy rozwojowi kapitału społecznego miasta Kalety i odpowiada na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności Kalet. Celem strategicznym projektu jest podjęcie działań, które doprowadzą do wzrosty potencjału i kapitału kulturalnego oraz społecznego mieszkańców Kalet. Realizujemy działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Poprzez realizację projektu chcemy też kształtować u uczestników projektu poczucie, że kultura i działalność w amatorskim ruchu artystycznym jest koniecznym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Do realizacji działań zaangażowaliśmy doskonałych specjalistów oraz stosujemy nowatorskie metody i narzędzia charakterystyczne dla edukacji pozaformalnej. Na program projektu składają się warsztaty edukacyjne z różnych dziedzin sztuki, takie jak:

- warsztaty taneczne w zakresie różnych technik tanecznych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, Seniorzy);

- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży;

- warsztaty/plenery malarskie;

- warsztaty muzyczne; - warsztaty poetyckie;

- warsztaty liderskie dla młodzieży oraz realizacja inicjatyw/mikroprojektów opracowanych przez uczestników warsztatów;

Zaplanowaliśmy również eventy podsumowujące projekt, w trakcie których uczestnicy poszczególnych warsztatów będą mogli zaprezentować publicznie swoje dokonania.

Marian Lisiecki

katalog_biblioteki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 45

W poprzednim tygodniu: 78

W tym miesiącu: 309

W poprzednim miesiącu: 321

Wszystkich: 6903

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30