Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety.

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w celu realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, korzystania z zasobów bibliotecznych, realizacji czynności związanych z powiadamianiem o konieczności zwrotu książek i naliczonych karach za przekroczony termin ich zwrotu.

3. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych, adres e-mail: iod@kalety.pl

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z Regulaminu korzystania z biblioteki. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

AKTUALNOŚCI:

Klauzula informacyjna dla obsługi BIP

Utworzono dnia 15.01.2021
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety. 2)...
czytaj dalej... na temat: Klauzula informacyjna dla obsługi BIP

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG)

Utworzono dnia 15.01.2021

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety.

czytaj dalej... na temat: Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG)

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów

Utworzono dnia 15.01.2021

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż: 1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach ul. Lubliniecka 2,...

czytaj dalej... na temat: Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów

katalog_biblioteki

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30