Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

Miejski Dom Kultury w Kaletach beneficjentem Programu Narodowego Centrum Kultury

Utworzono dnia 08.07.2021

Miejski Dom Kultury w Kaletach już po raz drugi został beneficjentem Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +. Lokalne inicjatywy społeczne 2021”. Celem strategicznym programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Opracowany przez Miejski Dom Kultury w Kaletach projekt pn. „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety”, ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego. Jego celem jest wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców miasta Kalety w sposób nieformalny, pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej i zagospodarowanie zasobów MDK i przestrzeni publicznej dla działań kulturalnych poprzez podejmowanie działań w ramach projektu.

Projekty realizowane w ramach Programu „Dom Kultury +. Lokalne inicjatywy społeczne 2021”, realizowane są w dwóch etapach. Pierwszy z nich został właśnie zakończony. W jego trakcie dokonano diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Kalet w stosunku do Miejskiego Domu Kultury oraz przeprowadzono konkurs ofert na realizację oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych opracowanych przez mieszkańców Kalet. Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Kalet realizowana była poprzez serię spotkań i dyskusji z mieszkańcami miasta oraz poprzez badanie ankietowe. Zarówno na spotkania diagnostyczne, jak i do udziału w badaniu ankietowym, Miejski Dom Kultury zaprosił przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – począwszy od młodzieży, a na Seniorach skończywszy. Zebrane materiały diagnostyczne zostaną opracowane i przedstawione do końca lipca na stronie internetowej MDK w formie raportu z diagnozy.

W ramach pierwszego etapu realizacji projektu „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety” przeprowadzony został także konkurs ofert na realizacje oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych opracowanych przez mieszkańców Kalet. Do konkursu zostało zgłoszonych 8 inicjatyw, spośród których komisyjnie wybrano 6 do realizacji w ramach drugiego etapu projektu. Realizacja wybranych inicjatyw będzie miała miejsce w okresie od 30 lipca do 13 listopada br.

Projekt „Jeszcze bardziej Kulturalne Kalety” nie jest jedynym projektem, na który Miejski Dom Kultury w Kaletach uzyskał dofinansowanie w tym roku. Realizowany będzie również inny projekt kierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Kalet, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Edukacja Kulturalna”. Świadczy to, że Dyrekcja MDK w Kaletach, pomimo utrudnień w działalności instytucji kultury spowodowanych pandemią Covid-19, działa bardzo aktywnie i podejmuje wszelkie starania, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom miasta. Należą się za to duże słowa uznania dyrektorowi MDK, Panu Marianowi Lisieckiemu.

 

Fotografia przedstawia uczestników warsztatów podczas realizacji projektu Jeszcze bardziej kulturalne Kalety

 

Fotografia przedstawia uczestników warsztatów podczas realizacji projektu Jeszcze bardziej kulturalne Kalety

 

Fotografia przedstawia uczestników warsztatów podczas realizacji projektu Jeszcze bardziej kulturalne Kalety

 

Fotografia przedstawia uczestników warsztatów podczas realizacji projektu Jeszcze bardziej kulturalne Kalety

 

Fotografia przedstawia uczestników warsztatów podczas realizacji projektu Jeszcze bardziej kulturalne Kalety

 

Fotografia przedstawia uczestników warsztatów podczas realizacji projektu Jeszcze bardziej kulturalne Kalety

katalog_biblioteki

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31