Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG)

Utworzono dnia 15.01.2021

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kalety.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub - Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia - Centrum usług wspólnych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na podstawie Art.6, ust 1, lit. c (RODO) – 5 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub w czasie określonym przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

katalog_biblioteki

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31