Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

Weź udział w konkursie literackim pt. Pokój na świecie - pomóżmy Ukrainie

Utworzono dnia 08.04.2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach im. prof. Henryka Borka zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim konkursie Literackim na wiersz o tematyce: „POKÓJ NA ŚWIECIE - POMÓŻMY UKRAINIE” pod patronatem Burmistrza Miasta Kalety. Prace należy nadsyłać do 6 maja 2022 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach im. prof. Henryka Borka ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety z dopiskiem KONKURS LITERACKI. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

 

 

Regulamin

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na wiersz o tematyce „POKÓJ NA ŚWIECIE – POMÓŻMY UKRAINIE” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach im. prof. Henryka Borka pod patronatem Burmistrza Miasta Kalety.

2. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

3. Na konkurs należy przesłać 1 wiersz w 4 egzemplarzach, podpisane godłem (jeden autor może przesłać jeden zestaw fraszek pod jednym godłem). W dołączonej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, należy zawrzeć informacje na temat autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych.

4. Termin nadsyłania prac – 6 maj 2022 roku (decyduje data stempla) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach im. prof. Henryka Borka ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety z dopiskiem KONKURS LITERACKI. Tel. 34 3577-597

5. Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

6. Organizator powoła Komisję Konkursową w celu oceny nadesłanych wierszy. Werdykt Komisji jest niepodważalny.

7. Nagrody zostaną wręczone 22 maja 2022 r. podczas organizowanych przez Miasto Kalety XXII Dni Kalet.

8. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej (https://mdkkalety.naszdomkultury.pl/) i mediach społecznościowych.

Organizator

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim na wiersz o tematyce „POKÓJ NA ŚWIECIE – POMÓŻMY UKRAINIE” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaletach im. prof. Henryka Borka.

….……………………………………

(data, podpis)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Kontakt telefoniczny: 34 3527 651. Kontakt e-mail: cuw@kalety.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na wiersz o tematyce „POKÓJ NA ŚWIECIE – POMÓŻMY UKRAINIE”.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. W związku z organizacją konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI:

katalog_biblioteki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 107

W tym miesiącu: 92

W poprzednim miesiącu: 971

Wszystkich: 8343

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31